DIY

  • Denna neemolja spray kan användas både för förebyggande och vård av växter, eftersom den näring och styrka åt växterna samtidigt som den fungerar som ett avvisande mot svamp, kvalster, myror, bladlöss, insekter och sniglar.