Kristaller

Våra kristaller är noggrant utvalda från små leverantörer som inköper kristaller på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, utan riskabla arbetsförhållanden (som kan leda till olyckor), barnarbete eller exploatering av jorden och naturen. De leverantörer som vi har valt att samarbeta med är i nära kontakt med leverantörerna i ursprungsländerna och har själva besökt platserna för att bedöma hur jorden och arbetarna behandlas på plats.