Näring

  • Ayurveda är ett uråldrigt hälsosystem med sina rötter i Indien. Ayurveda ger en holistisk syn på välbefinnande genom att betona balansen och harmonin mellan kropp, sinne och själ.